Zoeken
  • johanpape61

LEEFTIJD ONBEKEND

Op 16 januari bereik ik mijn pensioengerechtigde leeftijd. Een mijlpaal ? In ieder geval voor mij iets om bij stil te staan en inspiratie voor een nieuw fotografie project. Want voor mij is stoppen geen optie, ik vind het nog veel te leuk om door te gaan en mijn fotografie verder te ontwikkelen.

Al wandelend heb ik al behoorlijk wat nagedacht over hoe en wat en het idee wordt steeds duidelijker. Ik begon met het idee dat ik gewoon als in mijn andere projecten de straat op ga en mensen aanspreek op pensioen en wat dat voor hen betekent. Het gaf me deze keer niet het goede gevoel. Allereerst omdat ik niet alleen met gepensioneerden wilde werken. Verder om dat met pensioen gaan een heel andere betekenis heeft gekregen in de loop der jaren. In mijn herinnering was 65 jaar, sinds Drees, een heel duidelijk markeringspunt en de trots van de verzorgingsstaat. Maar ook dat het leven zo’n beetje op zijn einde liep en je terecht kwam in een soort ‘wachtkamer voor de dood’. Veel mensen gingen zich ook zo gedragen en kropen achter de geraniums.

Tegenwoordig is dat heel anders. Allereerst is pensioengerechtigde leeftijd een rekbaar begrip geworden. In mijn geval 66 jaar en 4 maanden. Straks 67 en wie weet op welke manier het in de toekomst nog aangepast wordt. Daarnaast zijn er mensen die hun pensionering zelf regelen en al veel eerder de status van pensionado verwerven. Achter de geraniums zitten is er niet meer bij. Gehuld in een ANWB outfit met de e-bike erop uit, een nieuwe hobby oppakken of als vrijwilliger aan de slag. En vitaliteit uitstralen !

Ik kwam een prachtig boek tegen van fotograaf Arnaud Mooij met de veelzeggende titel ‘Old passioned’. Boordevol met erg vitale ‘oude van dagen’. Gemeenschappelijke credo, je bent zo jong als je je voelt en doe vooral wat je blij maakt. Bezig blijven houdt je jong.

Al denkend raakte ik gefocussed op het begrip leeftijd. Wat betekent dat eigenijk ? Toen ik zag dat het eigenlijk een samenstelling is van 2 woorden: LEEF en TIJD, kwam ik wat verder. Het gaat niet zozeer om het getalletje, maar veel meer om het bewustzijn dat je tijd van leven hebt. Hoeveel weet niemand natuurlijk, maar dat bewustzijn kan wel richting geven.

Verder zoekend kwam ik er al snel achter dat ik niet de eerste ben die leeftijd op deze manier uit elkaar trekt. De Indiase auteur Deepak Chopra schreef er een boek over: In Leef-tijd combineert Deepak Chopra zijn theorie van de 'intelligente cel' met recent onderzoek op het gebied van het verouderingsproces. Hij toont op toegankelijke wijze aan hoe de 'negatieve' gevolgen van het ouder worden kunnen worden voorkomen. Chopra gaat ervan uit dat het verouderingsproces ingrijpend kan worden beïnvloed door gebruik te maken van de invloed van ons denken en handelen op onze cellen. Zijn stelling is: naar een heldere geest in een gezond lichaam.

Voorlopig onder de werktitel: ‘LEEF TIJD onbekend’, zoek ik mensen jong en oud die hierover met mij in gesprek willen. Wat betekent leef tijd voor jou? Op welke manier speelt het een rol en geeft het sturing aan de manier waarop je je leven inricht? Voel je jong of oud, hoe wordt je door anderen gezien.

Wat ik wil: een beetje zicht krijgen op jouw ideeën over leeftijd. Dat hoeft niet per se zwaar en diep te zijn. Gewoon een gesprekje over hoe jij er over denkt. Daarbij wil ik graag een paar foto’s maken die ik combinatie met een aantal typerende uitspraken kan gebruiken om een soort staalkaart te maken van hoe er op dit moment tegen leeftijd wordt aangekeken. Ik ben me ervan bewust dat het altijd een momentopname is en dat het niet altijd vitaal en vrolijk zal zijn. Want leeftijd/leven gaat ook gepaard met tegenslagen, verlies en aanpassing.

In de loop van het project zal ik het verder vormgeven. Het is mijn wens om op basis van het verzamelde materiaal een expositie te organiseren en wellicht een boek uit te geven. Daar vraag ik toestemming voor op het moment dat ik het resultaat; portret- en illustrerende foto’s en tekst kan laten zien.

Wie zoek ik:

Mensen: jong en oud, man en vrouw, met verschillende culturele achtergrond die om wat voor reden ook uitgesproken ideeën hebben over LEEF TIJD, zoals hierboven omschreven. Misschien ben je bang voor de toekomst, misschien verlang je naar pensionering, kom je er achter dat je teveel hebt uitgesteld, worstel je met lichamelijke klachten, ben je eenzaam, heb je iets ingrijpends meegemaakt waardoor je kijk op leeftijd is veranderd. Misschien kan jouw ervaring, inzicht of idee anderen helpen zelf eens na te denken over deze vraag.

Mijn werkwijze is altijd gebaseerd op oprechte belangstelling en nieuwsgierigheid, respect en eerlijkheid. Dat zal ik ook in dit project doen. Heb je belangstelling om mee te doen:

Stuur me een mail met naam en leeftijd en een korte beschrijving van je idee of verhaal. ik neem contact op om een afspraak te maken:

johanpape6@gmail.com

Het levert je in ieder geval een leuk gesprek en een paar mooie foto’s op!


45 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven